Tancar

De l'Excavació Arqueològica al Microscopi


data to agree from 14/01/2019 to 14/06/2019
time 10:00 to 12:00

Available


Grup de Recerca Complexity and Socio-Ecological Dynamics (CaSEs - UPF)

Seats: 20 max. students
Ages:
All Ages

Workshop

  • Escolab

Aquesta activitat forma part d'una proposta conjunta del Grup de Recerca CaSEs i del Laboratori d'Arqueologia (Larq) de la UPF.

Proposem dos tallers complementaris: un de caire més general ("De l'excavaciò al Laboratori") que s'imparteix al Larq, i un segon, més enfocat a l'estudi del mediambient i les poblacions del passat (¨De l’excavació al Microscopi“) impartit pel grup de recerca CaSEs.

L'arqueologia mediambiental és la ciència de reconstruir les relacions entre les societats passades i els ambients en què van viure. La reconstrucció dels entorns passats, les relacions i les interaccions dels pobles passats amb els paisatges que habitaven proporciona als arqueòlegs una visió sobre l'origen i l'evolució dels ambients antropogènics i les adaptacions prehistòriques i les pràctiques econòmiques. El camp és multidisciplinari, i els arqueòlegs i les arqueòlogues mediambientals, així com qui investiga la paleoecologia, treballen conjuntament amb arqueòlogues i antropòlogues especialitzats en estudis de cultura material per tal d'aconseguir una comprensió més completa de les vides humanes passades i les interaccions entre persones i medi ambient.

Objectius del taller:

1. Conèixer les eines i els mètodes bàsics del procés de la recerca de l'arqueologia mediambiental.

2. Entendre el treball multidisciplinari i la transversalitat de l'arqueologia en connectar les ciències humanes, ambientals i biogeològiques.

3. Que els alumnes aprenguin a respectar i valorar el medi ambient en connexió amb les societats humanes per conèixer el passat de la nostra espècie, els grans canvis socials i econòmics com l'aparició de l'agricultura, i a ser més conscients dels reptes del futur.

Activitat: De l'Excavació Arqueològica al Microscopi

Presentarem un cas concret de projecte arqueològic dels molts que es van dur a terme al Laboratori d'Arqueologia Ambiental de la UPF a Amèrica, Àsia i Àfrica.

Els alumnes aprendran què passa després de l'excavació arqueològica i quins són els treballs duts a terme en un laboratori d'arqueologia ambiental. És a dir, com s'identifiquen les restes biològics, com s'analitzen i com s'interpreten les dades.

En petits grups, els alumnes treballaran amb algunes de les restes botàniques més habituals (llavors i fusta carbonitzades, etc.) i també amb restes microscòpiques, i aprendran de quina manera es registra tota aquesta informació.

Finalment analitzarem la informació que ens aporta l'estudi dels vestigis i discutirem la manera com aquesta ens permet reconstruir les activitats de les poblacions del passat.

Reserva: enviament d'una carta de motivació
Us demanem un breu resum, de 150 a 200 paraules, explicant la vostra motivació per participar en aquesta activitat, quina relació té l'activitat amb el vostre currículum escolar i com s'integra en el programa de ciències socials o biologia del vostre centre. També voldríem saber si els alumnes han fet activitats relacionades amb l'arqueologia, com per exemple visites i pràctiques a museus i a excavacions arqueològiques, o la biologia. En definitiva, ens interessa saber si estan familiaritzats amb el tema de l'activitat que proposem.

IMPORTANT!

El taller pot acollir màxim 20 alumnes.

Cal que envieu la carta de motivació a marta.perello@upf.edu fins a un màxim de 10 dies després d'enviar la reserva.

Es confirmarà la reserva definitiva per correu electrònic.

 


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Last comments

No comments. Be the first to comment!

Share!