Cerrar

Identificació de Colorants en caramels


fecha a convenir desde 03/02/2020 hasta el 30/04/2020
hora de 10:00 a 12:00

Agotada


Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial (UPC)

Plazas: 15 alumnos máximos
Nivel:
2n de Batxillerat
Cicle formatiu superior

Taller Práctico

  • Escolab

Sessions a convenir entre el 3 de febrer i el 30 d'abril, horari de matins.

Pràctica de laboratori de Química que té per objectiu separar colorants per cromatografia de columna i identificar-los per espectroscòpia visible.

Es dissol la cobertura acolorida d'un caramel M&M en aigua. Una fracció d'aquesta solució es carrega en una columna de cromatografia. Es fan passar a través de la columna mescles d'aigua-isopropanol, canviant gradualment la proporció relativa dels dos líquids. Així s'aconsegueixen separar els diferents colorants. S'aprecia clarament la separació dels colorants pel color del líquid que surt a la columna.

La identificació dels colorants es fa per espectroscòpia visible, coneixent la longitud d'ona corresponent al màxim d'absorció de cada colorant.

Consulteu el document adjunt per a més informació.

 

Professora responsable: Lourdes Urpí, dep. Enginyeria Química


Identifícate   Tiene que estar registrado e iniciar sesión para realizar reservas.


Descargar PDF


Últimos comentarios

oalonso3@ · 23/09/2019 20:47

És una activitat que encaixa a la perfecció amb el currículum de l'assisgatura
Comparte!