Tancar

Descobreix una llengua desconeguda 2020


data 16/03/2021       hora de 10:00 a 12:00

Exhaurida


Grup de Lingüística Formal GLIF (UPF)

Places: 30 alumnes màxim
Nivell:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Taller Pràctic

  • Escolab

Introducció: Tot i que vivim en una societat multilingüe, abans d’arribar a la universitat els
estudiants aprenen poc sobre el llenguatge humà en la seva globalitat: Quantes llengües es
parlen al món? Com s’assemblen i com es diferencien? Com canvien al llarg del temps i per
què? Què diferencia el llenguatge humà d’altres sistemes de comunicació (siguin d’humans,
com els emoji, o siguin d’altres animals)? La disciplina de la lingüística es dedica a estudiar
aquestes qüestions i d’altres. Però com s’aborda el llenguatge natural des d’un punt de vista
científic? Aquest taller ofereix als estudiants l’oportunitat de descobrir aquesta disciplina, i
despertar el seu interès en l’estudi del llenguatge humà mitjançant un taller que simula el
treball de camp lingüístic, és a dir, com es documenta una llengua per a la qual no existeixen
diccionaris ni gramàtiques. Portarem a la sessió un parlant d’una llengua que amb tota
probabilitat els estudiants desconeixeran, i hauran de començar-la a desxifrar. Si han vist la
pel·lícula Arrival, tindran una idea del que es tracta.

Objectius específics:
1. Conscienciar els estudiants de la possibilitat de fer recerca sobre el llenguatge humà igual
que es fa sobre qualsevol altre fenomen sociocultural, i que aquest tipus d’estudi és
diferent de l’estudi d’una llengua des del punt de vista normatiu o prescriptiu.

2. Conscienciar els estudiants sobre la diversitat cultural, la situació de les llengües en perill
d’extinció, el contacte de llengües, i els esforços per revitalitzar una llengua.

3. Iniciar els estudiants en l’estudi de la estructura del llenguatge, la comparació entre
llengües, i la tipologia lingüística, mitjançant una tasca de documentació lingüística.

Desenvolupament previst de l’activitat: L’activitat tindrà 3 parts:

1. Una molt breu introducció i explicació de què es farà durant la sessió (10 min.), amb una
mica d’informació general sobre la llengua amb la qual es treballarà.

2. Una activitat pràctica dirigida (80 min.) amb 4 parts, cada una d’una durada d’uns 20
minuts:

a. El parlant explicarà una molt breu història de quatre frases molt simples, cada una
acompanyada d’un dibuix que il·lustra la frase. La repetirà. Els estudiants el podran
gravar. Després es dividiran en grups de 2-3, cada un amb la tasca de transcriure el
millor que poden una de les frases. Es posarà en comú les transcripcions de totes
les frases.

b. Després tornaran a treballar en grups per intentar desxifrar cada frase, relacionant
les parts amb les parts del dibuix. Tornaran a posar les seves propostes en comú i
faran un petit lèxic i gramàtica per donar compte de la història. Podran consultar
el parlant en cas de dubtes.

c. A partir dels resultats, treballarem amb tot el grup per guiar-los en plantejar noves
preguntes sobre la llengua, tan sobre el vocabulari com sobre la gramàtica.

d. Els estudiants faran un petit exercici de provar si poden traduir algunes frases del
català a la llengua en qüestió.

3. Una xerrada/presentació final on es posarà l’activitat en el context de la recerca sobre la
lingüística en el sentit ampli, la situació de les llengües al món, el fenomen de contacte de
llengües, i les aplicacions de la recerca en lingüística. (aprox. 30 min.)

Temps previst per fer tota l’activitat: 2 hores.

Per preparar els estudiants per l’activitat: No cal que els estudiantes tinguin coneixements
previs de lingüística, tot i que si en tenen (per exemple, si han fet transcripció fonètica), seria
interessant comunicar aquest fet als organitzadors. Sí que ajudaria que els estudiants
entenguessin que l’objectiu no és simplement aprendre quatre paraules d’una altra llengua,
sinó descobrir (tenint en compte els límits de temps) com és aquella llengua. No seria mala
preparació que miressin Arrival, o si es pot trobar, The Linguists (https://livingtongues.org/thelinguists-
film/).


Investigador/es que duen a terme l'activitat: Membres del Grup de Lingüística Formal (GLiF)
de la UPF.

Aquesta sessió es farà presencialment amb la previsió d'espais prou amples per poder mantenir les distàncies de seguretat.

 

LA DATA INDICADA DE L'ACTIVITAT ÉS ORIENTATIVA. LA DATA ES POT ACORDAR A CONVENIÈNCIA DEL CENTRE EDUCATIU


Identifica't   Ha d'estar registrat e iniciar sessió per fer reserves.


Descarregar PDF


Comparteix!