Tancar

Descobreix una llengua desconeguda 2022


data a convenir des de 01/03/2022 fins al 01/06/2022
hora de 09:30 a 14:30

Exhaurida


Grup de Lingüística Formal GLIF (UPF)

Places: 15 alumnes màxim
Nivell:
1r de Batxillerat

Taller Pràctic

 • Escolab

Introducció: Tot i que vivim en una societat multilingüe, abans d’arribar a la universitat els estudiants aprenen poc sobre el llenguatge humà en la seva globalitat: Quantes llengües es parlen al món? Com s’assemblen i com es diferencien? Com canvien al llarg del temps i per què? Què diferencia el llenguatge humà d’altres sistemes de comunicació (siguin d’humans, com els emoji, o siguin d’altres animals)? La disciplina de la lingüística es dedica a estudiar aquestes qüestions i d’altres. Però com s’aborda el llenguatge natural des d’un punt de vista científic? Aquest taller ofereix als estudiants l’oportunitat de descobrir aquesta disciplina, i despertar el seu interès en l’estudi del llenguatge humà mitjançant un taller que simula el treball de camp lingüístic, és a dir, com es documenta una llengua per a la qual no existeixen diccionaris ni gramàtiques. Portarem a la sessió un parlant d’una llengua que amb tota probabilitat els estudiants desconeixeran (intentem escollir una llengua diferent cada any), i hauran de començar-la a desxifrar. Si han vist la pel·lícula Arrival, tindran una idea del que es tracta.

Objectius específics:

 1. Conscienciar els estudiants de la possibilitat de fer recerca sobre el llenguatge humà igual que es fa sobre qualsevol altre fenomen sociocultural, i que aquest tipus d’estudi és diferent de l’estudi d’una llengua des del punt de vista normatiu o prescriptiu.
 2. Conscienciar els estudiants sobre la diversitat cultural, la situació de les llengües en perill d’extinció, el contacte de llengües, i els esforços per revitalitzar una llengua.
 3. Iniciar els estudiants en l’estudi de la estructura del llenguatge, la comparació entre llengües, i la tipologia lingüística, mitjançant una tasca de documentació lingüística.

Desenvolupament previst de l’activitat: L’activitat tindrà 3 parts:

 1. Una molt breu introducció i explicació de què es farà durant la sessió (10 min.), amb una mica d’informació general sobre la llengua amb la qual es treballarà.
 2. Una activitat pràctica dirigida (80 min.) amb 4 parts, cada una d’una durada d’uns 20 minuts:
  1. El parlant explicarà una molt breu història de quatre frases molt simples, cada una acompanyada d’un dibuix que il·lustra la frase. La repetirà. Els estudiants el podran gravar. Després es dividiran en grups de 2-3, cada un amb la tasca de transcriure el millor que poden una de les frases. Es posarà en comú les transcripcions de totes les frases.
  2. Després tornaran a treballar en grups per intentar desxifrar cada frase, relacionant les parts amb les parts del dibuix. Tornaran a posar les seves propostes en comú i faran un petit lèxic i gramàtica per donar compte de la història. Podran consultar el parlant en cas de dubtes
  3. A partir dels resultats, treballarem amb tot el grup per guiar-los en plantejar noves preguntes sobre la llengua, tan sobre el vocabulari com sobre la gramàtica.
  4. Els estudiants faran un petit exercici de provar si poden traduir algunes frases del català a la llengua en qüestió.
 3. Una xerrada/presentació final on es posarà l’activitat en el context de la recerca sobre la lingüística en el sentit ampli, la situació de les llengües al món, el fenomen de contacte de llengües, i les aplicacions de la recerca en lingüística. (aprox. 30 min.)

Temps previst per fer tota l’activitat: 2 hores.

Per preparar els estudiants per l’activitat: No cal que els estudiantes tinguin coneixements previs de lingüística, tot i que si en tenen (per exemple, si han fet transcripció fonètica), seria interessant comunicar aquest fet als organitzadors. Sí que ajudaria que els estudiants entenguessin que l’objectiu no és simplement aprendre quatre paraules d’una altra llengua, sinó descobrir (tenint en compte els límits de temps) com és aquella llengua. No seria mala preparació que miressin Arrival, o si es pot trobar, The Linguists (https://livingtongues.org/the-linguists-film/).

Investigador/es  que duen a terme l'activitat: Membres del Grup de Lingüística Formal (GLiF) de la UPF.

Està previst fer l’activitat presencialment, amb mesures de seguretat.

Dia/hora a convenir a partir de marzo


Identifica't   Ha d'estar registrat e iniciar sessió per fer reserves.Comparteix!