Tancar

Parles la llengua dels teus pares?


data a convenir des de 11/10/2021 fins al 27/05/2022
hora de 09:00 a 12:00

Disponible


Grup de Lingüística Formal GLIF (UPF)

Places: 30 alumnes màxim
Nivell:
Totes les edats

Taller Pràctic

  • Escolab

            ACTIVITAT ESCOLAB 2021-2022

 

Parles la llengua dels teus pares?

 

 

 

Paraules clau: llenguatge, llengües, cultura, lingüística, multilingüisme, immigració

Matèria i Edat: Humanitats / ESO - Batxillerat

Tipus: Taller pràctic

 

Contingut:

 

Introducció: L’experiència que tenen els estudiants amb l’estudi de la llengua a l’educació obligatòria acostuma a ser molt gramatical, des d’un punt de vista normatiu. En aquest taller no parlarem de regles sinó de processos universals. Volem apropar l’estudi científic del llenguatge centrant-nos en la transmissió de les llengües en contextos bilingües/ multilingües i sobretot en casos d’immigració. Ens preguntarem qüestions com ara: Per què moren les llengües? Què es necessita per garantir la transmissió d’un llengua? Es pot donar el cas de no aprendre totalment una llengua malgrat ser la llengua de casa? Quines part d’una llengua són més difícils d’adquirir? Quines qüestions socials afecten a l’hora de sentir una llengua com a pròpia? Com canvien les llengües quan estan en contacte amb d’altres? Quins fenòmens universals es donen en processos de bilingüisme/ multilingüisme?

 

Aquest taller ofereix als estudiants l’oportunitat de descobrir la disciplina de la lingüística mitjançant la reflexió sobre la transmissió de les llengües en contextos migratoris. Es treballarà amb les llengües que parlin els estudiants per exemplificar processos generals en el contacte de llengües i situacions bi/multilingües. És a dir, els estudiants i les seves llengües seran al centre del taller i vertebraran l’activitat. Farem dues sessions amb cada grup.

 

Objectius específics:

  

  1. Apropar l’estudi de la lingüística als estudiants fent servir les seves pròpies llengües com a objecte d’estudi.
  2. Presentar l’estudi del llenguatge humà com qualsevol altra ciència social o com s’estudia qualsevol fenomen sociocultural. Distingir entre l’estudi del llenguatge i la gramàtica normativa.
  3. Conscienciar els estudiants sobre la diversitat cultural, la situació de les llengües contextos d’immigració, el contacte de llengües, i els processos de bilingüisme i multilingüisme.
  4. Iniciar els estudiants en l’estudi de la estructura del llenguatge, la comparació entre llengües, i l’adquisició de les llengües.

 

 

Desenvolupament de l’activitat (2 sessions)

 

Part 1: 75 minuts (flexible)

Introducció a l’estudi de la lingüística i a l’adquisició del llenguatge. Què es necessita per adquirir una llengua? És el mateix aprendre una llengua de petit que de gran? Quantes llengües pot aprendre un nen? Es diferent la ment d’un bilingüe? Quins processos trobem en contextos bilingües / contacte de llengües? Hi ha coses més difícils que d’altres en l’adquisició d’un llengua? Què s’adquireix abans i què després? Es barregen les llengües?

 

Passarem un qüestionari per saber quines llengües parlen els estudiants i les seves famílies i quins usos en fan per cada llengua. L’idea és que surtin llengües més enllà del català i el castellà, però si només surten les llengües oficials i l’anglès, no seria cap problema. L’activitat es farà sobre el contacte lingüístic entre les llengües que surtin a classe.

 

Part 2: 75 minuts (flexible)

Els estudiants hauran de portar exemples de processos de bilingüisme amb les llengües que es parlin a classe i s’analitzaran entre tots. Els investigadors també en portaran. Si hi ha diferents llengües (4-5), es dividirà la classe en grup i cada grup treballarà sobre una llengua. Al final posarem en comú les troballes, les explicarem i les compararem. Trobem paral·lelismes en els processos malgrat ser llengües molt diferents?

Dia/hora a convenir 

 

 

 

 


Identifica't   Ha d'estar registrat e iniciar sessió per fer reserves.


Descarregar PDF


Comparteix!