Tancar

De l’Excavació Arqueològica al Laboratori


data 20/01/2023       hora de 09:00 a 12:30

Exhaurida


Laboratori d'Arqueologia (UPF)

Places: 20 alumnes màxim
Nivell:
1r d'ESO
2n d'ESO

Taller Pràctic

  • Escolab
  • Escolab

L’arqueologia és una ciència social que té per objectiu la reconstrucció i interpretació de la història dels nostres avantpassats a través del seu llegat i vestigis materials. Intenta donar resposta a diverses qüestions, per exemple, la manera com les comunitats del passat s’organitzaven social i econòmicament, quins eren els seus hàbits i costums o quines creences tenien. En definitiva, l’arqueologia intenta esbrinar com vivien els éssers humans i la manera com interactuaven amb llur medi natural. En el procés de recerca, el context social i el posicionament ideològic dels investigadors i investigadores condiciona les interpretacions. En aquesta sessió analitzarem un cas molt concret: el dels biaixos sexistes a l’hora d’explicar el passat.

Objectius del taller:

1. Conèixer les eines i els mètodes bàsics del procés de la recerca arqueològica.

2. Entendre el treball interdisciplinari en arqueologia (arqueologia, topografia, geologia, paleobotànica, zooarqueologia, antropologia, numismàtica, epigrafia, física i química, entre d’altres).

3. Que els alumnes aprenguin a respectar i valorar el patrimoni cultural i històric, ja que aquest és un llegat únic i comú que ens ajuda a conèixer el passat, a poder entendre el present i a ser més conscients dels reptes del futur.

Activitat: De l'excavació al Laboratori

Presentarem un cas concret de projecte arqueològic, el que dur a terme el Laboratori d’Arqueologia de la UPF a la ciutat de Tir, sud del Líban.

L'alumnat aprendrà que és una excavació arqueològica i quin és el treball posterior al laboratori. És a dir, explicarem com s’excava, s’analitzen i s'interpreten les dades.

En petits grups, en el taller treballaran amb algunes de les restes arqueològiques més habituals (la ceràmica, les restes botàniques, els ossos humans, les restes faunístiques, etc.) i aprendran de quina manera es registre tota aquesta informació (base de dades, fotografia, dibuix, planimetries, etc).

Finalment analitzarem la informació que ens aporta l’estudi dels vestigis i discutirem la manera com aquesta ens permet reconstruir les activitats de les poblacions del passat.

Reserva amb l'enviament d'una carta de motivació
Us demanem un breu resum, de 150 a 200 paraules, explicant la vostra motivació per participar en aquesta activitat, quina relació té l'activitat amb el vostre currículum escolar i com s'integra en el programa de ciències socials del vostre centre. També voldríem saber si els alumnes han fet activitats relacionades amb l'arqueologia, com per exemple visites i pràctiques a museus i a excavacions arqueològiques. En definitiva, ens interessa saber si estan familiaritzats amb el tema de l'activitat que proposem.

MOLT IMPORTANT!!!  MESURES I RESTRICCIONS EXCEPCIONALS AMB MOTIU DEL  COVID-19E

AQUEST CURS 2021-2022 EL LABORATORI D'ARQUEOLOGIA DE LA UPF NOMES POT ACOLLIR UN MAXIM DE 12 ALUMNES . AIXÓ VOL DIR QUE EN EL CAS QUE UNA ESCOLA TINGUI UN NOMBRE D'ALUMNES SUPERIOR, SERIA CONVENIENT QUE AGAFESSIN LES DUES SESSIONS QUE OFERIM PER VENIR AL LABORATORI D'ARQUEOLOGIA

Cal que envieu la carta de motivació a laboratori.arqueologia@upf.edu fins un màxim de 10 dies després d'enviar la reserva. 

Es confirmarà la reserva definitiva per correu electrònic.

 

Vídeo de la UPF sobre l'activitat: https://youtu.be/FvmvsgT4CBU

 


Identifica't   Ha d'estar registrat e iniciar sessió per fer reserves.Comparteix!