Tancar

Visita al PRBB: recerca en el Laboratori de Dinàmica de Sistemes Biològics i biologia sintètica


data 04/11/2019       time 09:30 to 12:30

Unavailable


Universitat Pompeu Fabra i Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

Seats: 20 max. students
Ages:
2n de Batxillerat
Cicle formatiu mitjà
Cicle formatiu superior

Visit + Chat

  • Escolab

Els sistemes vius funcionen gràcies al comportament conjunt de milions de biomolècules, principalment proteïnes, que interaccionen entre si amb una coordinació exquisida, similar a la que podem trobar en una orquestra simfònica de primera línia o en un equip de futbol campió. Entendre com les cèl·lules aconsegueixen aquesta coordinació, sobretot tenint en compte que l’interior cel·lular és tremendament caòtic, és un dels principals reptes actuals de la ciència. La complexitat d’aquest comportament fa que hi hagi moltes malalties que encara no podem curar (com el càncer, les malalties autoimmunes i les neurodegeneratives); i que molts medicaments tinguin efectes secundaris imprevisibles (la qual cosa està alentint perillosament el desenvolupament de nous fàrmacs).

Una nova branca de la biologia, la biologia de sistemes, es dedica a desenvolupar mètodes basats en una combinació estreta d’estudis experimentals i modelització matemàtica i computacional per enfrontar-se a aquest problema. Aquests esforços es complementen amb una aproximació basada en l’enginyeria, l’anomenada biologia sintètica, que es dedica a construir sistemes vius amb nous comportaments que no existeixen a la natura, amb l’objectiu de testar els límits dels organismes vius i anar més enllà, per dissenyar així nous dispositius basats en matèria viva. En aquesta sessió explorarem aquests nous horitzons de la biologia, i mostrarem el que fem al nostre laboratori per enfrontar-nos a aquests problemes.


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Last comments

No comments. Be the first to comment!

Share!