Tancar

Com influeix l'ambient en l'expressió dels gens? Parlem d’epigenètica


data 04/02/2020       time 09:30 to 12:30

Unavailable


Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

Seats: 15 max. students
Ages:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Visit + Demo

  • Escolab

Sabeu perquè les neurones i les cèl·lules epitelials són tan diferents si contenen el mateix codi genètic (ADN)? Si tots venim d’un sol òvul fertilitzat, quins són els mecanismes que fan que tinguem cèl·lules de morfologia i funció tan específiques? Això ocorre perquè a cada cèl·lula alguns gens s’activen mentre uns altres s’inhibeixen, i aquest fenomen, que no depèn de la genètica (seqüència de l’ADN); és el que anomenem epigenètica (literalment “damunt de la genètica”).

A les cèl·lules vegetals, igual que passa en les animals, els mateixos mecanismes que controlen la diferenciació cel·lular tenen un paper en l’adaptació de les cèl·lules als canvis ambientals. Aquesta activitat mostrarà de manera teòrica i pràctica el paper de l’epigenètica en la resposta de les plantes als canvis ambientals.

A la part teòrica, en Jordi Moreno-Romero, investigador del CRAG, explicarà com l’epigenètica estudia l’empaquetament de l’ADN dins del nucli de la cèl·lula, formant el que anomenem cromatina, i comentarà com les proteïnes i altres molècules ajuden a regular l’expressió dels gens. A la part pràctica, els alumnes observaran els canvis que es produeixen al nucli cel·lular de plantes exposades a diferents condicions de llum mitjançant l’ús del microscopi de fluorescència.

L’activitat es complementarà amb una visita guiada per les instal·lacions del CRAG (hivernacles, laboratoris, etc.).

Per poder treure el màxim profit a la sessió, és preferible que els alumnes tinguin coneixements previs de biologia cel·lular (parts de la cèl·lula) i de biologia molecular (ADN-ARN-proteïna). Així mateix, l'activitat inclou un apartat d'anàlisi de dades, el qual es pot fer en una sessió prèvia al propi centre educatiu, o bé al CRAG el mateix dia de l'activitat (es requereix un ordinador per cada 2-3 alumnes). La realització d'aquesta anàlisi de dades es determinarà conjuntament amb el professorat un cop s'hagi fet la reserva.


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Last comments

No comments. Be the first to comment!

Share!