Tancar

LHC: del Big Bang al World Wide Web i més enllà


data to agree from 01/01/2021 to 25/06/2021
time 08:00 to 19:00

Unavailable


Port d'Informació Científica (UAB)

Seats: 30 max. students
Ages:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat
Cicle formatiu superior

Visit + Chat

  • Escolab

L'LHC (Large Hadron Collider) és un accelerador de partícules situat al CERN i un dels aparells científics més complexes mai construïts. Analitzant les col·lisions de partícules els científics estudien sobre com era el món una fracció de segon després del Big Bang. Per processar la gran quantitat de dades de l'LHC cal sumar la potència de milers d'ordinadors de tot el món. El PIC, a la UAB, és un dels centres principals d'aquest enorme sistema informàtic distribuït. 

L’activitat constarà d’una xerrada i la posterior visita al centre de dades, el més gran de tota la península, i d’una mida similar a altres grans centres de dades, com ara de Facebook o Google. Actualment el centre té uns 8.000 processadors, i compta amb uns 40.000 TB d’espai d’emmagatzematge.

La xerrada comença amb un resum del coneixement actual de l'estructura de la matèria. Es presenta el Model Estàndard de la Física de Partícules en termes senzills a través de la descripció de les propietats de les interaccions i partícules fonamentals. A continuació, una descripció del CERN com a centre d'investigació internacional dotat d'infraestructures com ara acceleradors i detectors de partícules, descrivint mitjançant material audiovisual tots aquests elements.

S'incideix en el paper essencial que té la computació científica com a eina per al treball en aquest camp de la Física, atès el gran volum i complexitat de les dades experimentals acumulades. La Física de Partícules moderna està íntimament relacionada amb les tecnologies de la computació, i el seu desenvolupament. Al CERN va néixer la tecnologia web (www); i es fan aportacions importants en termes de Big Data que tenen aplicacions pràctiques i directes per a la Societat.

S'exposa l'estat actual de l'activitat experimental amb els seus últims descobriments, amb temes clau com ara el bosó de Higgs, l'antimatèria o la matèria fosca. S'exposa la relació entre la nostra comprensió d'aquests temes amb la de l'origen i evolució de l'Univers.

La xerrada té una durada d’uns 50 minuts, i la visita al centre de dades uns 30 minuts.

No hi ha dies seleccionats per a les activitats. Les dates seran “a convenir” durant el període descrit, i dependràn de la evolució del Covid-19.

Investigadors responsables: Dr. Josep Flix (IP projecte) i Dr. Antonio Pérez-Calero Yzquierdo (contacte CMS)


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Share!