Tancar

Contaminació de sòls i aigües subterrànies


data to agree from 18/01/2021 to 25/03/2021
time 10:00 to 11:30

Unavailable


Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (UPC)

Seats: 15 max. students
Ages:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Workshop

  • Escolab

Mitjançant un model físic experimental, format per un tanc bidimensional de metacrilat transparent, que representa una secció vertical del terreny, veurem què passa durant un episodi de contaminació del sòl i les aigües freàtiques, a través de colorants.

El taller ensenyarà el valor de les aigües subterrànies tant com a recurs hídric, com en el sentit més mediambiental de qualitat de l'aigua.

El taller té una durada d'entre una hora i hora i mitja durant el matí. 

La data de l'activitat es concretarà durant el segon trimestre de curs entre el centre de secundària i l'Escola de Camins. En tractar-se d'un taller pràctic, la seva realització està condicionada per l'evolució del COVID-19.


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Share!