Tancar

Fem electricitat amb una màquina síncrona


data to agree from 11/01/2021 to 15/02/2021
time 11:30 to 13:00

Unavailable


Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial (UPC)

Seats: 15 max. students
Ages:
2n de Batxillerat
Cicle formatiu superior

Workshop

  • Escolab

Format: PRESENCIAL

L'activitat consistirà a analitzar les plaques de característiques dels motors de contínua i els generadors síncrons. Posteriorment, s'estudiarà com regular la velocitat del motor de contínua i la tensió de sortida del generador síncron. Per últim, es realitzarà la sincronització i connexió del generador síncron a la xarxa.

Es recomanen coneixements previs bàsics de corrent continu i de corrent altern. Coneixements bàsics de màquines de corrent continu i altern.

Consulta el document adjunt per a més informació.

Professor responsable: Luis Sainz dept. Enginyeria Elèctrica


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.


PDF Download


Share!