Tancar

Com influeix l'ambient en l'expressió dels gens? Parlem d’epigenètica


data 15/01/2021       time 10:00 to 11:00

Unavailable


Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

Seats: 30 max. students
Ages:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Visit + Demo

  • Escolab

Sabeu per què les neurones i les cèl·lules epitelials són tan diferents si contenen el mateix codi genètic (ADN)? Si tots venim d’un sol òvul fertilitzat, quins són els mecanismes que fan que tinguem cèl·lules de morfologia i funció tan específiques? Això ocorre perquè a cada cèl·lula alguns gens s’activen mentre uns altres s’inhibeixen, i aquest fenomen, que no depèn de la genètica (seqüència de l’ADN) és el que anomenem epigenètica (literalment “damunt de la genètica”).

A les cèl·lules vegetals, igual que passa en les animals, els mateixos mecanismes que controlen la diferenciació cel·lular tenen un paper en l’adaptació de les cèl·lules als canvis ambientals. Aquesta activitat mostrarà de manera teòrica i pràctica el paper de l’epigenètica en la resposta de les plantes als canvis ambientals.

En una primera fase, en Jordi Moreno-Romero, investigador del CRAG, explicarà online com l’epigenètica estudia l’empaquetament de l’ADN dins del nucli de la cèl·lula, formant el que anomenem cromatina, i comentarà com les proteïnes i altres molècules ajuden a regular l’expressió dels gens. També en aquesta fase s’explicarà a tall d’exemple un dels mètodes per estudiar la compactació de la cromatina: l’anàlisi dels nuclis per microscopi.

A la segona fase, que serà una part pràctica, els alumnes analitzaran els canvis que es produeixen al nucli cel·lular de plantes exposades a diferents condicions de llum fent servir imatges de microscopi i lupa. Per realitzar aquest estudi, els alumnes faran servir un programa gratuït d’anàlisi d’imatges digitals. Per aquesta raó, els alumnes requeriran d’accés a ordinador propi o a l’aula d’informàtica del centre educatiu. L’investigador explicarà mitjançant tutorials com realitzar aquesta tasca.

Un cop obtingudes les dades, seran representades i analitzades. En la tercera fase, els alumnes amb l’investigador interpretaran els resultats online.

Per poder treure el màxim profit a la sessió, és preferible que els alumnes tinguin coneixements previs de biologia cel·lular (parts de la cèl·lula) i de biologia molecular (ADN-ARN-proteïna).

Les dates i hores concretes de l'activitat es determinaran conjuntament amb el professorat un cop s'hagi fet la reserva. La durada de cada fase és d'aproximadament una hora.

 

Idioma: català o anglès.


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Share!