Tancar

Realitat augmentada, tectònica de plaques i clima


data to agree from 18/01/2021 to 25/03/2021
time 10:00 to 11:30

Unavailable


Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (UPC)

Seats: 15 max. students
Ages:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Workshop

  • Escolab

Introducció a la simulació i el modelatge numèric a través d'una taula de sorra amb Realitat Virtual. Els participants podran jugar amb la taula i experimentar amb els efectes dels canvis de la topografia en la xarxa fluvial.

Es presentaran les parts bàsiques necessàries per a la simulació i algunes modificacions al codi original desenvolupades a l'Escola dins del Laboratori de Càlcul Numèric (LaCaN).

El taller tindrà una durada d'entre una hora i hora i mitja durant el matí.

La data de l'activitat es concretarà durant el segon trimestre de curs entre el centre de secundària i l'Escola de Camins. En tractar-se d'un taller pràctic, la seva realització està condicionada per l'evolució del COVID-19.


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Share!