Tancar

Disseny i gestió eficient de xarxes de transports col·lectives


data to agree from 18/01/2021 to 25/03/2021
time 10:00 to 11:30

Unavailable


Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (UPC)

Seats: 20 max. students
Ages:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Workshop

  • Escolab

El taller presenta unes metodologies innovadores per al disseny i gestió eficient de xarxes de transport col·lectiu en superfície (busos i tramvies) i de vehicles privats amb l’objectiu de maximitzar la producció de viatges a la ciutat amb els mínims costos possibles. Es revisaran els criteris bàsics del procés de planificació d’aquestes xarxes, els aspectes i impactes a considerar per qualsevol política de transport sobre els usuaris i societat així com la seva modelització.


Es realitzarà una introducció als models matemàtics que permeten dissenyar les xarxes de transport col·lectiu i el seu procés d’optimització. Es presentarà la implementació i els resultats obtinguts dels models en diferents ciutats del món així com els mapes resultants de les xarxes d’autobús per al cas de Barcelona. Per altra banda, es presentarà un concepte innovador (Macroscopic Fundamental Diagram) per a mesurar les prestacions de la xarxa viària d’una ciutat basada en la relació flux-densitat. A partir d’aquesta relació es presentaran estratègies de gestió del vehicle privat per millorar la productivitat de viatges, basades en una regulació semafòrica intel.ligent gate-in/gate-out, que esdevindrà la principal contribució científica pel desenvolupament dels semàfors del futur.


Finalment, les aportacions relatives a xarxes de transport col·lectiu i les xarxes viàries pel vehicle privat es fusionaran per a presentar un model integral de gestió eficient de tot l’espai urbà destinat a la mobilitat.

La xerrada té una durada d'entre una hora i hora i mitja durant el matí.

La data de l'activitat es concretarà durant el segon trimestre de curs entre el centre de secundària i l'Escola de Camins. En tractar-se d'un taller pràctic, la seva realització està condicionada per l'evolució del COVID-19.


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Share!