Tancar

Bioinformàtica: visualització de molècules (virtual)


data to agree from 18/01/2021 to 25/06/2021
time 09:30 to 15:00

Available


Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Seats: 30 max. students
Ages:
Cicle formatiu superior

Workshop

  • Escolab

El taller vol despertar l'interès de l'estudiant sobre diferents aspectes de la biologia mitjançant eines informàtiques, d'una manera atractiva i interactiva. La sessió també vol donar a conèixer la bioinformàtica, una altra manera d'apropar-se a la ciència, paral·lela a la del laboratori convencional que tots coneixem. L'activitat es centra en la visualització informàtica de les molècules proteiques en què es basa la vida a la Terra i en la navegació per la xarxa a través de bases de dades relacionades amb el proteoma. 

Què s'hi aprèn? L’estructura de les proteïnes amb un programari de visualització de molècules. Al acabar entren en contacte amb una base de dades pública des de on poden estudiar qualsevol proteïna. Els alumnes de 2n de batxillerat entren a una base de dades proteiques i s’estudia l’estructura d’una proteïna descarregada: estructures primària, secundària, terciària i quaternària mitjançant un programari de visualització de molècules. També s’estudia la estructura del centre actiu dels enzims i els seus substrats. Els alumnes de 1er de batxillerat aprenen què és un aminoàcid, un pèptid i una proteïna.
Assignatures vinculades Biologia, química, informàtica.
A qui va dirigit Alumnes de 1r i 2n de batxillerat i CFGS
Metodologia

Aquest taller es farà a través de videoconferència o webinar utilitzant la plataforma Zoom. 

Durada 1h
Material necessari per part del centre Aula d'Informàtica
Horari A concretar amb el centre
Coordinació Departament de Biologia de Sistemes (UST)
Responsable Jordi Viver

Log In   You need to be registered and log in to do bookings.


PDF Download


Share!