Tancar

Assajos no destructius


data 06/02/2023       time 10:30 to 12:30

Unavailable


Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (UPC)

Seats: 20 max. students
Ages:
2n de Batxillerat

Visit + Chat

  • Escolab

Assajos no destructius (NDT): una aplicació de telecomunicacions a l'enginyeria de camins

A vista d'ocell, començarem visitant el Laboratori de Tecnologia d'Estructures, adscrit al Departament d'Enginyeria de la  Construcció a l'edifici C1. Projectarem el vídeo 'Ensayo Barcelona' (un assaig destructiu però poc). Després, introduirem els conceptes de l'activitat sobre l'assaig no destructiu (NDT) basat en la Llei de Faraday del magnetisme. Finalment (si hi ha temps); reproduirem l'assaig NDT al Laboratori d'Instrumentació de la tercera planta del C4 del campus Nord de la UPC.

 


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Share!