Tancar

Robòtica i visió artificial a la industria


data 08/02/2024       time 12:00 to 12:45

Unavailable


Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE - UPC)

Seats: 20 max. students
Ages:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Visit + Demo

  • Escolab

L'activitat inclou una xerrada i una demostració d'equips en el Laboratori d'Automatització i Robòtica Industrial de l'EEBE, amb una durada total de 45 minuts. La xerrada servirà per presentar una introducció a l'automatització industrial, fent èmfasi en els robots manipuladors, en la visió artificial i en les aplicacions industrials que combinen l'ús d'ambdues tecnologies. 

A continuació, il·lustrant els components i funcionament bàsic dels processos automatitzats, es realitzarà la demostració del funcionament d'una cèl·lula de fabricació flexible que implementa l'acoblament dels components d'un mecanisme de gir. 

Finalment, il·lustrant les aplicacions industrials que combinen l'ús de robots manipuladors amb sistemes de visió artificial, es presentarà el funcionament d'una cèl·lula robotitzada que implementa un sistema de classificació de peces.

 

Ponents: Pere Ponsa i Sebastián Tornil (professors del Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial de la UPC).


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Share!