Tancar

Què són els assajos clínics?


data to agree from 02/10/2023 to 31/05/2024
time 10:00 to 12:00

Unavailable


Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - IIB Sant Pau

Seats: 30 max. students
Ages:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Visit + Chat

  • Escolab

FORMAT: Xerrada + Visita CIM i laboratoris de l'Institut de Recerca

Títol: Què és un assaig clínic?

XERRADA: Aquesta activitat consisteix en una xerrada divulgativa científica sobre què són els assaigs clínics i com es duen a terme, seguida d'una curta visita a les instal·lacions.

Des de 1985, al CIM-Sant Pau de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, s'han dut a terme nombroses activitats relacionades amb l'estudi de nous fàrmacs en l'ésser humà. Entre aquestes, s'ha donat especial atenció a l'avaluació de l'efecte dels fàrmacs en les etapes inicials del seu desenvolupament en humans; és a dir, en la realització d'estudis de Fase I, preferentment en voluntaris sans. Des d'aleshores, s'han realitzat més de 350 assaigs clínics d'aquest tipus, implicant un gran nombre de compostos farmacològics.

Durant els últims 20 anys, una part rellevant de les activitats d'investigació ha estat dedicada a l'estudi de fàrmacs que actuen sobre el sistema nerviós central. Aquests estudis han permès l'avaluació de les diferents etapes implicades en el tractament d'informació, és a dir, aspectes sensorials, cognitius, motors (conegut com a evolucions del rendiment psicomotor); juntament amb avaluacions de l'activitat neurofisiològica (EEG quantitatiu durant la vigília i potencials evocats).

Actualment, a més dels estudis en Fase I, es realitzen en pacients estudis en Fase II per poder seleccionar quines dosis dels fàrmacs en estudi poden ser eficaços posteriorment. Tot això, és una tasca essencial i imprescindible per al desenvolupament de nous fàrmacs.

A CÀRREC DE: Dra. Rosa M. Antonijoan, responsable del CIM.

ACTIVITAT PRESENCIAL.

DATES: A convenir. D'octubre a maig. Horari: de 10:00 h a 12:00 h.

PLACES: 30 alumnes màxim. Adreçat a 1r o 2n BATXILLERAT.


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Share!