Cerrar

La utilització de residus en els materials de construcció


fecha a convenir desde 22/01/2024 hasta el 28/03/2024
hora de 10:00 a 12:00

Agotada


Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (UPC)

Plazas: 15 alumnos máximos
Nivel:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat
Cicle formatiu superior

Taller Práctico

  • Escolab

La utilització de residus en els materials de construcció en matrius amb base ciment i la seva durabilitat

Es tracta d’un taller en el laboratori de materials de construcció del departament d'Enginyeria de la Construcció de l’Escola de Camins per mostrar la recerca i l'ús de residus (cendres, escòries, pols de neumàtic, àrids de demolició...) com a nous recursos en l’àmbit de la construcció.

Assajarem mostres de morter/formigó (assaig químics, físics i mecànics) amb residus (cendres, PNFU, àrids de demolició...) i les compararem amb els formigons/morters estàndards. També mostrarem com la química ens permet conèixer l'estat del formigó, amb i sense l'addició de residus, i valorar la seva durabilitat.

El taller té una durada d'entre una hora i hora i mitja, durant el matí, i s'iniciarà amb una presentació sobre els estudis impartits a l'Escola de Camins i la seva importància en el dia a dia de les societats.

La data de l'activitat es concretarà entre secundària i l'Escola de Camins, durant el segon trimestre de curs.


Identifícate   Tiene que estar registrado e iniciar sesión para realizar reservas.Comparte!