Cerrar

Identificació de Colorants en caramels


fecha a convenir desde 01/01/2024 hasta el 29/02/2024
hora de 11:00 a 13:00

Agotada


Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial (UPC)

Plazas: 15 alumnos máximos
Nivel:
2n de Batxillerat
Cicle formatiu superior

Taller Práctico

  • Escolab

Dates i horaris a convenir: de gener a febrer 2024, matins d' 11 a 13h., segons disponibilitat del professorat

Pràctica de laboratori de Química que té per objectiu separar colorants per cromatografia de columna i identificar-los per espectroscòpia visible.

Es dissol la cobertura acolorida d'un caramel M&M en aigua. Una fracció d'aquesta solució es carrega en una columna de cromatografia. Es fan passar a través de la columna mescles d'aigua-isopropanol, canviant gradualment la proporció relativa dels dos líquids. Així s'aconsegueixen separar els diferents colorants. S'aprecia clarament la separació dels colorants pel color del líquid que surt a la columna.

La identificació dels colorants es fa per espectroscòpia visible, coneixent la longitud d'ona corresponent al màxim d'absorció de cada colorant.

Consulteu el document adjunt per a més informació.

 

Professora responsable: Maria Pilar Almajanodepartament d'Enginyeria Química.

 

Més informació: activitatsdifusio.etseib@upc.edu


Identifícate   Tiene que estar registrado e iniciar sesión para realizar reservas.


Descargar PDF


Comparte!