Cerrar

Descobreix una llengua desconeguda.


fecha a convenir desde 11/03/2024 hasta el 31/05/2024
hora de 09:00 a 14:00

Disponible


Grup de Lingüística Formal GLIF (UPF)

Plazas: 20 alumnos máximos
Nivel:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Taller Práctico

 • Escolab

Introducció

Tot i que vivim en una societat multilingüe, abans d’arribar a la universitat els i les estudiants aprenen poc sobre el llenguatge humà en la seva globalitat. 

Quantes llengües es parlen al món? Com s’assemblen i com es diferencien? Com canvien al llarg del temps i per què? Què diferencia el llenguatge humà d’altres sistemes de comunicació (siguin d’humans, com els emojis, o siguin d’altres animals)? 

La disciplina de la lingüística es dedica a estudiar aquestes qüestions i d’altres. Però com s’aborda el llenguatge natural des d’un punt de vista científic? 

Aquest taller ofereix a l'alumnat l’oportunitat de descobrir aquesta disciplina i despertar el seu interès en l’estudi del llenguatge humà, mitjançant un taller que simula el treball de camp lingüístic, és a dir, com es documenta una llengua per a la qual no existeixen diccionaris ni gramàtiques. 

Portarem a la sessió un(a) parlant d’una llengua que, amb tota probabilitat, els i les alumnes desconeixeran (intentem escollir una llengua diferent cada any), i hauran de començar-la a desxifrar (si han vist la pel·lícula Arrival, tindran una idea del que es tracta).

 

Objectius específics

 1. Conscienciar l'alumnat de la possibilitat de fer recerca sobre el llenguatge humà igual que es fa sobre qualsevol altre fenomen sociocultural, i que aquest tipus d’estudi és diferent de l’estudi d’una llengua des del punt de vista normatiu o prescriptiu.
 2. Conscienciar l'alumnat sobre la diversitat cultural, la situació de les llengües en perill d’extinció, el contacte de llengües i els esforços per revitalitzar una llengua.
 3. Iniciar l'alumnat en l’estudi de l'estructura del llenguatge, la comparació entre llengües i la tipologia lingüística, mitjançant una tasca de documentació lingüística.

 

Desenvolupament previst de l’activitat

L’activitat tindrà 3 parts:

 1. Una molt breu introducció i explicació de què es farà durant la sessió (10 min.), amb una mica d’informació general sobre la llengua amb la qual es treballarà.
 2. Una activitat pràctica dirigida (80 min.) amb 4 parts, cada una d’una durada d’uns 20 minuts:
  1. El/la parlant pronunciarà algunes frases molt simples, cada una acompanyada d’un dibuix que il·lustri la frase. Les repetirà i els iles alumnes les podran gravar. Després, es dividiran en grups, cada un amb la tasca de transcriure el millor que puguin una de les frases. Es posaran en comú les transcripcions de totes les frases.
  2. En acabat, tornaran a treballar en grups per intentar desxifrar cada frase, relacionant les parts amb les parts del dibuix. Tornaran a posar les seves propostes en comú i faran un petit lèxic i gramàtica per donar compte de tot el que han sentit. Podran consultar el/la parlant en cas de dubtes
  3. A partir dels resultats, treballarem amb tot el grup per guiar-los en plantejar noves preguntes sobre la llengua, tant sobre el vocabulari com sobre la gramàtica.
  4. Els estudiants faran un petit exercici de provar si poden traduir algunes frases del català a la llengua en qüestió.
 3. Una xerrada/presentació final on es posarà l’activitat en el context de la recerca sobre la lingüística en el sentit ampli, la situació de les llengües al món, el fenomen de contacte de llengües i les aplicacions de la recerca en lingüística (aprox. 30 min.).

Temps previst per fer tota l’activitat: 2 hores.

 

Per preparar l'alumnat per a l’activitat

No cal que tinguin coneixements previs de lingüística, tot i que si en tenen (per exemple, si han fet transcripció fonètica), seria interessant comunicar aquest fet a l'organització. 

Sí que ajudaria que els i les estudiants entenguessin que l’objectiu no és simplement aprendre quatre paraules d’una altra llengua, sinó descobrir (tenint en compte els límits de temps) com és aquella llengua. Podria ser interessant recomanar-los que miressin abans Arrival, o si es pot trobar, The Linguists (https://livingtongues.org/the-linguists-film/).

Investigadors/es que duen a terme l'activitat: Membres del Grup de Lingüística Formal (GLiF) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF.

Està previst fer l’activitat presencialment, amb mesures de seguretat si calen.

Dia/hora a convenir a partir del mes de març.


Identifícate   Tiene que estar registrado e iniciar sesión para realizar reservas.Comparte!