Cerrar

Entre l'art i la ciència: les reaccions àcid-base en els béns culturals


fecha 15/03/2024       hora de 10:00 a 12:00

Agotada


Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC)

Plazas: 30 alumnos máximos
Nivel:
1r de Batxillerat

Taller Práctico

  • Escolab

Tots els materials que ens envolten tenen un grau d’acidesa o d’alcalinitat, també les obres d’art i els béns culturals. 

Quines implicacions tenen les reaccions àcid-base en la conservació del patrimoni? Com les podem mesurar? Com podem treure profit del pH a l’hora de tractar una peça?

Amb aquesta activitat volem posar el focus en la importància del coneixement científic dins la disciplina de la conservació-restauració, que tradicionalment s’ha considerat més lligada a l’àmbit artístic.

L’activitat constarà d’una primera part teòrica on s’explicaran les reaccions àcid-base i la seva aplicació en conservació-restauració.

Seguidament, es farà una visita als tallers de l’Escola, on es mesurarà amb diferents dispositius el pH de les obres reals que s’estiguin restaurant.

Per concloure l’activitat, es realitzarà una pràctica en els laboratoris on s’elaboraran solucions tampó.

 


Identifícate   Tiene que estar registrado e iniciar sesión para realizar reservas.Comparte!