Tancar

Les sorres movedisses. Per què la sorra es converteix en un fluid?


data to agree from 20/01/2020 to 31/03/2020
time 10:00 to 14:00

Unavailable


Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (UPC)

Seats: 15 max. students
Ages:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Workshop

  • Escolab

L’objectiu de la demostració seria el d’explicar les causes que originen el fet de que un material granular es comporti mecànicament com un líquid.


La liquació de sorres és un fenomen que es presenta quan la pressió de l’aigua iguala la pressió originada per el pes de la sorra. Las causes més comunes solen ser les forces d’infiltració originades per circulació d’aigua o l’increment de pressió d’aigua degut a un terratrèmol.


En la sessió s’introduirà el fenomen tot mostrant imatges de liquació produïda per terratrèmols, entre d’altres situacions. Tot seguit es farà un experiment en una columna de sorra on s’anirà augmentant la pressió de l’aigua fins a aconseguir la liquació del material augmentant la pressió de l’aigua; en aquest moment es podrà constatar que efectivament el material ha perdut la seva resistència al tall.

L'activitat té una durada d'entre una hora i hora i mitja durant el matí.


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Last comments

No comments. Be the first to comment!

Share!