Tancar

Assajos de materials


data to agree from 07/10/2019 to 29/05/2020
time 09:30 to 17:00

Unavailable


Centres Universitaris del TecnoCampus (MatarĂ³). Adscrits a la UPF

Seats: 16 max. students
Ages:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Workshop

  • Escolab

Es faran assajos de ruptura de diversos metalls i polímers utilitzant una màquina de tracció didàctica de 1500 kg i una altra professional de 5000 kg. La interfície amb l’ordinador ens permetrà obtenir les corbes tensió-deformació, el mòdul de Young, el límit elàstic, la tensió de ruptura i la ductilitat. També mesurarem la duresa Brinell i la duresa Rockwell, i l’energia absorbida en la fractura per impacte amb un martell de Charpy.

Durada entre 2 i 3 hores

Més 30 minuts de visita als centres universitaris TecnoCampus de Mataró. 


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.


PDF Download


Last comments

No comments. Be the first to comment!

Share!