Tancar

Realitat augmentada, tectònica de plaques i clima


data to agree from 20/01/2020 to 31/03/2020
time 10:00 to 14:00

Unavailable


Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (UPC)

Seats: 20 max. students
Ages:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Workshop

  • Escolab

Introducció a la simulació i el modelatge numèric a través d'una taula de sorra amb Realitat Virtual. Els participants podran jugar amb la taula i experimentar amb els efectes dels canvis de la topografia en la xarxa fluvial.

Es presentaran les parts bàsiques necessàries per a la simulació i algunes modificacions al codi original desenvolupades a l'Escola dins del Laboratori de Càlcul Numèric (LaCaN).

El taller tindrà una durada d'entre una hora i hora i mitja durant el matí.


Log In   You need to be registered and log in to do bookings.Last comments

No comments. Be the first to comment!

Share!