Cerrar

Les sorres movedisses. Per què la sorra es converteix en un fluid?


fecha a convenir desde 23/01/2023 hasta el 27/03/2023
hora de 10:00 a 12:00

Agotada


Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (UPC)

Plazas: 15 alumnos máximos
Nivel:
1r de Batxillerat
2n de Batxillerat

Taller Práctico

  • Escolab

L’objectiu de la demostració seria el d’explicar les causes que originen el fet que un material granular es comporti mecànicament com un líquid.


La liquació de sorres és un fenomen que es presenta quan la pressió de l’aigua iguala la pressió originada pel pes de la sorra. Les causes més comunes solen ser les forces d’infiltració originades per circulació d’aigua o l’increment de pressió d’aigua a causa d'un terratrèmol.


En la sessió s’introduirà el fenomen tot mostrant imatges de liquació produïda per terratrèmols, entre altres situacions. Tot seguit es farà un experiment en una columna de sorra on s’anirà augmentant la pressió de l’aigua fins a aconseguir la liquació del material augmentant la pressió de l’aigua; en aquest moment es podrà constatar que efectivament el material ha perdut la seva resistència al tall.

L'activitat té una durada d'entre una hora i hora i mitja durant el matí.

La data de l'activitat es concretarà durant el segon trimestre de curs entre el centre de secundària i l'Escola de Camins.


Identifícate   Tiene que estar registrado e iniciar sesión para realizar reservas.



Comparte!